Profil kouče

Pavlína Rucki, ACC

Jako Dave Lizewski (aneb marvelák Kick-Ass), vytahuju převlek kouče a pomáhám svým klientům „to kick ass“.

Moje motto

Ve dne právník, teamleader, partnerka… v noci (rozuměj: když je potřeba) jako Dave Lizewski (aneb marvelák Kick-Ass), vytahuju převlek kouče a pomáhám svým klientům „to kick ass[1]“.

Něco o mně

Taky jste si někdy položili otázku, proč, když děláte vše správně, naplno a perfektně, spokojenost nepřichází a naplnění stále vyhlížíte? Proč zrovna na Vás rady všech chytrých knížek a školení nefungují?

Já ano a je to proto, že to není moje. Tahle odpověď a 12 let zkušeností z oblastí mezinárodního obchodu, práva, vedení lidí a koučování mě přivedly k přístupu, který nechává staré dobré ověřené rady „jak na to“ stranou.

Namísto toho pomáhám svým klientům rozpomenout se na to, kým doopravdy jsou a jak jsou skvělí. Přirozeně skvělí. Uvědomit si jejich silné stránky a na tom pak stavět změny. Mění se tak člověk, týmy i celé společnosti.

– Jsem přímá, jak jen si dokážete představit, takže spolu pojmenujeme věci, které Vám nikdo neřekne.

– Dokážu to ale s citem, tak se z toho nezhroutíte.

– Nesoudím, takže ať přijdete s čímkoliv, vytáhnu Vás do nadhledu, přestanete počítat stromy a zaměříme se na les[2].

– Miluju tu energii, co se objeví při překonávání výzvy, takže posuneme Váš život tam, kam jste se neodvážili ani v nejhlubších snech.

Půjdem na to cestou brain-based coachingu. Není to žádné ezo. Ale využívání principů fungování mozku a kvantové fyziky.

Jak se obecně říká, kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, tak já přihazuju, kolik toho objevíš a prozkoumáš. A podle toho žiju. Baví mě experimentovat, zkoumat, objevovat a posouvat limity. Vyznávám svobodu, důvěru a partnerství. Ve volném čase objevuju, kde se dobře najíst, nejlepší zmrzlinu na světě a lezu po horách.

_________________


[1] urban slang, být v něčem velmi efektivní a úspěšný, případně motivovat

[2] jak praví přísloví o člověku zavřeném v boxu, pro samé stromy nevidíme les.

Reference

Vybudovala jsem si strategii

Koučing s Pavlínou mi pomohl změnit uvažování o věcech, které dělám a které zároveň vnímám jako problematické. Umožnil mi si osvojit nové návyky a zbavit se výčitek. Dal mi mentální nástroje k tomu, abych se mohla účinně zaměřit na příčiny problému a naložit s nimi tak, abych se cítila v pohodě. Vyžadovalo a vyžaduje to ode mě vůli. Díky Pavlíninu koučingu, jenž mi umožnil vystavět si vlastní „bojovou“ strategii, vím mnohem lépe, jak na to:-).

Původně jsem chtěla řešit špatný time management, v průběhu koučování jsem si uvědomila, že „zádrhelem“ v konečném důsledku je moje nerozhodnost. Když člověk nalezne příčiny, mnohem lépe se s problém pracuje.

Velmi jsem ocenila postup, jakým mě Pavlína prováděla mými úvahami. Sama jsem se rozhodla, jakým problémem se budu zabývat a pod vedením Pavlíny jsem si nastavila, jak chci se situací naložit. Pavlína mi umožnila dobře mířenými otázkami nahlédnout na mou situaci z nového úhlu pohledu, přemýšlet o ní jinak, což bylo velmi podnětné a osvobozující.

V prostředí, kde se pracovně pohybuji, je třeba neustále vše strukturovat. Velice jsem tedy uvítala, že při koučování s Pavlínou jsem mohla dát volný průběh myšlenkám, brainstormovat, což mě často posunulo k hlubším příčinám pro mě problematických záležitostí. Pavlína člověka velmi umně provádí úvahovým procesem, dává mu mantinely a check-pointy, aby se člověk v oceánu svých myšlenek neutopil a neskončil tam, kde na začátku. Byla to pro mě úžasná příležitost zamyslet se nad věcmi tady a teď, ne „že se nad tím někdy v budoucnu zamyslím“, a změnit můj přístup.

Po dvou měsících cítím, že věci začínám dělat „jinak“ a uvažuji o nich „jinak“. Konstatace „tohle je problém“ a smíření se s daným stavem je jedna varianta „řešení“. „Co můžu udělat jinak, aby se situace změnila, a jak to udělám“, je druhá varianta. Proces nějakou dobu trvá, než si člověk skrze vedení Pavlíny osvojí tento přístup a než k němu získá sebou nastavené nástroje. Pavlína se mnou postupovala přes postupně stanovené splnitelné dílčí cíle. Průběžné úspěchy mě motivovaly k dalším krokům.

Pavlína je trpělivá, přívětivá, nesoudí, nenabízí řešení, ale umí člověku vytvořit podmínky, ve kterých si navrhne svá vlastní řešení.

Nejprve jsem měla obavy z formátu konzultací přes whatsapp, ale nakonec se to ukázalo jako pohodlná varianta, zejména z časových a logistických důvodů.

Díky koučingu s Pavlínou neskládám rezignovaně ruce do klína a nemávám rukou nad záležitostmi, které mě „štvou“, protože jsem si vybudovala strategii, jak se svým výzvám realisticky stavět a jak je zdolávat. Teď je míč na mé straně hřiště.

Alena B.
Referentka zahraničního oddělení, zaměstnankyně státní správy

Cítím se mnohem vyrovnanější, spokojenější a naplněnější

Stejně, jako asi hodně dalších, jsem před koučováním měla pocit, že se mi životem daří procházet cekem obstojně. Koučování jsem chtěla spíše vyzkoušet – zajímalo mě, co na tom mají všichni ti, kdo už to zkusili. Přihlásila jsem se tedy na zkušební hodinu a potkala jsem se poprvé s Pavlínou.

Povídání s ní mě donutilo zamyslet se nad tím, co od života chci a jak úspěšně se mi to daří plnit. Zjistila jsem tak, že spíš než abych já byla pánem svého života, ovlivňovala pozitivně své okolí i chod věcí, je tomu spíše naopak – tedy že jsem chycená ve víru událostí okolo mě. Spousta věcí se nevyvíjela tak úplně dle mých představ a sny a cíle se mi zdály hodně vzdálené, někdy až nedosažitelné. Proto jsem se rozhodla v koučování pokračovat a něco s tím začít dělat.

Během hodin s Pavlínou se mi podařilo zjistit, co mě brzdí, stanovit si priority a začít se ubírat správným směrem. Díky jejímu vedení jsem zvládla obtížné osobní i pracovní situace lépe, než bych si kdy představila. Naučila jsem se pracovat se stresem i negativními pocity a začala jsem na život nahlížet z trochu jiné perspektivy.

Když jsme při závěrečné hodině rozebíraly na počátku stanovené cíle a zda se nám společně podařilo se jim přiblížit, zjistila jsem s velkou radostí, že všechno co jsem zpočátku řešila, z čeho jsem měla obavy a co jsem chtěla změnit, se pohnulo obrovským skokem kupředu. Co bylo ale hlavní, tu změnu jsem už během koučování pocítila hlavně sama v sobě. Cítím se teď o hodně vyrovnanější, spokojenější a naplněnější.

Jsem proto moc ráda, že jsem do toho šla a touto cestou bych ráda své spoluhráčce poděkovala. Postrčila mě vpřed tím směrem, který jsem potřebovala. Každému, kdo má chuť na sobě pracovat, chce ve svém životě něco změnit a posunout se vpřed, proto koučování moc ráda a s čistým svědomím doporučuji. 

Lucie V.
Emailingový specialista, copywriter

Lepší komunikace, rozhodnost a dovednosti

Služby Pavlíny  Rucki jsem využil pro zlepšení výsledků v organizaci, kde pracuji na pozici odborného vedoucího. Velice mě překvapilo, jak velký posun lze udělat v krátkém čase a díky malým změnám.  Naučil jsem se efektivněji komunikovat s okolím i s pracovníky mého střediska, kteří jsou součástí toho, co děláme. Rovněž jsem získal potřebné dovednosti a rozhodnost k tomu, abych úspěšně vedl svůj tým, od kterého mám zpětnou vazbu. A co víc – naučil jsem se plánovat si den a uspořádat priority v práci i doma, které chyběly! Koučování doporučuji mimo jiné lidem, kteří se chtějí posunout v organizaci vedení týmu.

Radomil K.
Vedoucí technické skupiny

Uvědomění, objevil jsem své silné a slabé stránky

Poslední 4 týdny jsem absolvoval koučování s Pavlínou Rucki a rád bych vyzdvihnul, v čem mi toto pouze 4hodinové trénování pomohlo. Pro mně osobně to bylo velkým přínosem, protože jsem si po hodinách s Pavlínou začal uvědomovat, jak je důležité dělat některé věci jinak a začít více přemýšlet než cokoliv udělám, řeknu a nejednat impulzivně. Dost věcí se mi daří (jako vést rozhovory a umět v rozhovoru ustoupit). Po absolvování Psychologické diagnostiky jsem zjistil, a více méně si potvrdil, své silné a hlavně slabé stránky. Zviditelnil jsem si věci, které bych rád osobně zlepšil, jako například slabinu „automatické (nevědomé) předbíhání sdílené myšlenky“. Dále jsem si uvědomil ukvapené rozhodování. Po absolvování koučinku jsem si začal uvědomovat, jak je důležité nejdříve vše diskutovat s kolegy, a poté dělat případné rozhodnutí. V neposlední řadě jsem byl koučem směřován, jak vést rozhovor tak, aby neskončil negativně a vždy bylo dosaženo požadovaného/očekáváného výsledku z mé strany. Rád bych s koučováním pokračoval dále.

Petr J.
Team Leader WPS, Webasto Roof and components Czech Republic s. r. o.

Získal jsem odvahu jít do dalších výzev

Před koučováním jsem byl ve stavu, kdy jsem měl v hlavě zajímavý kolotoč – spousta výzev cílů, představ, ale i pochyb a zábran, takže jsem spíše přešlapoval na místě. Psychologická diagnostika mi pomohla více si uvědomit své silné a slabé stránky a začít s tím pracovat. Během rozhovorů s Pavlínou mi začaly docházet souvislosti a nápady, jak své představy lépe sladit a zvýšit svou vnitřní integritu. Získal jsem opět akceschopnost a odvahu jít do dalších výzev. Bez koučinku bych si nenašel čas na takové zamyšlení nad prioritami a cestou k nim. Osvojil jsem si nové myšlenkové vzorce, což se projevilo např. ve zvýšené realizaci a počtu obchodních schůzek a jednání a také v novém pohledu na problematiku řešených projektů – tam, kde jsem se nemohl pohnout z místa, tak mne začala napadat řešení.

Jiří J.
Vedoucí odboru, investiční poradce

Naučila jsem se efektivně řešit situace, nad kterými jsem neměla kontrolu

Dlouhé hodiny v práci, nedostatek času na aktivity, které miluji, na rodinu, na kamarády…Tato dlouhodobě nesnesitelná situace mě vedla k využití služeb koučky Pavlíny. Přicházela jsem za ní s tématy, které mi připadala neuvěřitelně složitá a nevěděla jsme jak z nich ven. Často mi přišlo, že ji tím naprosto zahltím a že mě „z toho“ nikdo nevyhrabe. Pavlína však trpělivě rozplétala klubka starostí a obav a pomáhala mi nastavit můj život k větší spokojenosti. Naučila jsem se efektivně řešit situace, nad kterými jsem dříve neměla kontrolu a stále jsem v údivu z toho, jak díky její pomoci jednoduše dokáži zanalyzovat problém a najít podle toho adekvátní řešení. Problém, ve kterém bych se dříve jen topila a na řešení se vykašlala.

Kateřina S., Právnička

Uvědomila jsem si, co je pro mě důležité a čeho chci dosáhnout

Mé výrobky asi nezaujaly natolik, aby se prodávaly, jak jsem si představovala. Můj posun ve vzdělávání nemířil nahoru a do toho sporu o majetek, ze kterých jsem ztrácela rozum. Měla jsem pocit, že jsem vybočila ze všech správných cest.

Po několika koučovacích setkáních s Pavlínou jsem si uvědomila, že mě drží zpátky to, že jsem neměla přesně vydefinované cíle a že věci odkládám. Pája mi naslouchala a dokázala mne naučit, jak svou životní hru hrát lépe, či dokonce velmi dobře. Uvědomila jsem si, co je pro mě důležité a čeho chci dosáhnout. To přineslo, že mi bylo mnohem jasnější, kam kráčím a v okamžicích krize jsem dokázala rozlišit, co je důležité. Společně jsme našly každý další následující krok v rámci mého podnikání a rozvoje produktů, rodiny i vzdělávání. Moje problémy se nevyřešily hned, ale dokázala jsem s nimi pracovat a neodkládala jsem vše na další den. Díky tomu jsem cítila sílu pouštět se do dalších a dalších kroků mimo moji komfortní zónu. Má práce mi začala dávat smysl a začala jsem vidět to krásné, proč jsem se do toho na začátku vůbec pustila. Mé výrobky konečně dostávají vzhled, který jsem si po ně přála hned na počátku. Jsem více sebevědomá a neústupná v tom, kam až se chci dostat. Dokážu se s problémy vyrovnat klidněji a jistěji, ať už jde o práci, učení se či rodinu. Rozhodně už nepřicházím o rozum. Krize teď dokážu řešit s větším nadhledem a jakýkoliv problém co přijde, už není řítící se balvan. Teď už vím, jak ho usměrnit tak, aby fungoval pro mě a ne všechno kolem rozválet a zničit.

Pokud hledáte milého, ochotného a vytrvalého kouče, je Pavlína správná volba.

Kateřina L., Podnikatelka na MD

Zjišťovala jsem, co je pro mě nejdůležitější

V létě jsem měla pracovní krizi, kdy jsem se cítila unavená, zahlcená a nevěděla co s tím. Celý život se snažím na sobě pracovat, někam se posouvat, zdokonalovat … tak proč nezkusit koučing?  

Zásadní pro mě byl první rozhovor s Pavlínou. Příjemná, vnímavá, profesionální. Měla jsem pocit, že jsme si sedly. Hned po první koučovací hodině jsem zažila něco, čemu se říká „aha efekt“. Najednou jsem byla schopná náhledu na něco, co jsem nějak cítila a nebyla schopna to sama rozklíčovat, pojmenovat. V průběhu dalších setkání jsme pracovaly na dalších tématech, které se vynořovaly. Zjišťovala jsem, co je pro mě v životě důležité a co vlastně ne. Zajímavé je, že nakonec jsem si díky kočinku přišla na to, že toho „posouvání se vpřed“ v mém životě už bylo dost, a to, co teď vlastně chci, je ubrat. Prostě si jen užívat toho, co mám. Děkuji!

Petra K., Ředitelka školského zařízení

Lepší a rychlejší rozhodování a větší sebepéči

Ke koučování jsem přišla tak nějak náhodou, aniž bych si uvědomila, že něco takového zrovna potřebuji. Hned úvodní skype proběhl tak přirozeně a při tom dynamicky a efektivně, že jsem si z něj odnesla spoustu odpovědí, rozhodnutí a dalších kroků. 

Pavli pro mě byla po dobu pár měsíců buddym a mentorem, který pokládá důležité otázky, nabízí nadhled a dodá support tam, kde je třeba. Po dobu koučování se všechno v mém životě začalo příjemně hýbat, udělala jsem si jasno ve spoustě věcech a pochopila, co mě brzdí. 

Řekla bych, že jsem teď schopná se mnohém lépe a rychleji rozhodovat, více rozumím vnitřním dialogům a  pojmenovávám si, co je pro mě samotnou důležité. Zároveň jsem se naučila být k sobě upřímná a stavět na péči a laskavosti sama k sobě, což se ukázalo jako úplně základní mindset, který jsem si potřebovala nově osvojit, aby mi bylo dobře. 🙂 Koučování mě moc bavilo, hodně jsme se nasmály a při tom jsme se vždycky dostaly k jádru problému. Moc za to děkuji a těším se na nové výzvy!

Sabina J., Booking a produkce ve společnosti Meat design Ostrava, Colours of Ostrava

Dosáhla jsem svého cíle, mám více času pro sebe

Dosáhla jsem svého cíle, který jsem si kdysi dala. Jsem úspěšná, finančně zajištěná, daří se mi. Cesta nebyla jednoduchá, ale nic přeci není zadarmo. Stálo mě to mnoho času, úsilí, pracovala jsem víc než ostatní. Mám skvělou rodinu, která mě vždy podporovala, obdiv přátel, respekt a úspěch v byznysu.  Jsem pracovitá, pečlivá, schopná, zodpovědná. Zodpovědná vůči rodině, zaměstnavateli, obchodním partnerům. Ale při tom všem jsem zapomněla být zodpovědná sama sobě. Na nočním stolku už nemívám knížky, ale mobil a Ipad. V osobní složce One Note se mi kupí seznam knížek, které bych si chtěla přečíst. Filmů, které bych chtěla vidět. Destinací, kam bych se chtěla jet podívat. Ale nějak nestíhám.  V poslední době jsem si začala nějak víc uvědomovat, že mi něco schází, jsem nespokojená, unavená, vystresovaná. Věděla jsem, že s tím musím začít něco dělat, ale nevěděla jsem co a jak. Už po prvním koučingu s Pavlínou jsem dokázala pojmenovat a definovat problém. Pavlína mě nechválila ani neobdivovala, nekritizovala, ani nesoudila. Poslouchala, ptala se. Dala mi prostor najít vlastní cestu a navrhnout sama sobě řešení. Dala jsem slib. Být více zodpovědná vůči sama sobě. Mít pro sebe více volného času, pro své zájmy a nicnedělání a vědomě si to užívat. Nikdy bych ale nevěřila, kolik úsilí mě to bude stát – přemlouvat se, abych si večer neotevřela pracovní emaily, vypnula o víkendu notifikace na mobilu….  Ale jde to a je to bezva.  Děkuji.

Andrea O., Manažerka v pojišťovně

Objevil jsem svoje silné stránky

Pocit, že mrhám časem, že nejsem dost produktivní, a že za všechno může to, že se neumím rozhodovat. Tak vypadalo moje uvažování před koučinkem.
To vše se taky promítlo do koučovací hodiny, kdy jsme s Pavlínkou dobrou půlhodinu vybírali téma, než jsem si uvědomil, že ten výběr je vlastně to téma. Společně jsme dospěli k tomu, že má nerozhodnost je vlastně moje silná stránka, jen musím vědět, jak ji využít. Během další půlhodiny se můj pocit „zbytečně“ stráveného času plynule proměnil v radost, že to, co jsem vždy považoval za jeden ze svých největší nedostatků, je vlastně moje silná stránka. 
S Pavlínkou se při rozhovoru cítíte jako s dlouholetou kamarádkou, které můžete(musíte :D) říct všechno, co vás napadne. Chvílemi si jen tak povídáte o různých věcech, máte pocit, že to je jen takový normální rozhovor, a najednou se vynoří společný jmenovatel a objevíte něco, co v v sobě někde hluboko držíte, myslíte si, že to není důležité, a ve skutečnosti to je třeba to hlavní, co ovlivňuje váš pohled na svět a na to, jak se rozhodujete. 
Koučink bych doporučil všem lidem, kteří něco hledají, ať už v sobě nebo v okolí. Po pouhých 2 koučovacích hodinách můžu říct, že mi koučink s Pavlínkou dal do života takové myšlenkové nástroje, které bych si sám tvořil možná i několik let. Protože i když běžně lítáte v myšlenkách „v oblacích“ jako třeba já, tak rozhovor s koučem vaše myšlenky uzemní a zjistíte, co je pro váš život opravdu důležité. 

Bedřich T., Student

Kroky, které dělám, jsou vždy moje volba

Na začátku jsem byl vystresovaný po nástupu do nové práce. Koučink s Pavlínou mi pomohl vytvořit si náhled a názor na novou situaci, přinesl uvědomění, že kroky, které dělám, jsou vždy moje volba, tedy i moje odpovědnost. Tím dostal můj život jiný rozměr. Pečlivěji zvažuji, do čeho investuji svůj čas a svou energii v každém dalším kroku svého života. Život jako hra je projekt, který podporuje život. 😉

Ivan K., Technik

Uvědomil jsem si, že jdu správnou cestou ke svým cílům

Kouče jsem si najal z důvodu získání nové pracovní pozice – vedení týmu nových kolegů. S Pavlínou jsem mohl diskutovat jak zefektivnit spolupráci s kolegy. Postupnými kroky se daří zapojovat další kolegy formou spolupráce a důvěry. Zásadní pro můj profesionální posun je nestranný pohled Pavlíny na řešené situace, popř. osoby. Ve většině případů jsem byl správně naveden, jak tuto situaci řešit tak, aby byla vítězstvím pro všechny. Díky koučování jsem si uvědomil, že jdu správnou cestou k vytyčeným cílům, i když jsem z počátku měl značné pochybnosti. Koučování bych doporučil každému, kdo chce efektivně spolupracovat s dalšími lidmi.

Petr D., Ředitel společnosti

Koučování mi pomáhá dosáhnout šěstí

Jsem moc ráda, že jsem se rozhodla být koučovaná – vnímám to jako jednu z nejlepších investic do sebe, jakou jsem si kdy dopřála. Pomohlo mi jak uvědomění, jak jsem na tom teď a kde se chci zlepšit, zároveň postupné odhalování příčin, které jsou schované za konkrétními problémy. Koučování pro mě znamená plně koncentrovaný čas jen pro sebe, svůj rozvoj a formulování kroků ke zlepšení fungování v různých oblastech. Jsem vděčná za dobře směřované otázky a odhalování témat i souvislostí, na které bych sama nenahlédla. Uvědomila jsem si, že role kouče je jedinečná i v tom, že je to v mém životě člověk, který svou podstatou propojuje všechny oblasti mého života a který je tu s jediným záměrem – pomoci mi dosáhnout štěstí. Na spolupráci s Pavlínou si cením kombinace profesionálního přístupu a příjemné atmosféry, kterou umí během koučování vytvořit. Děkuji za měsíc společné cesty a těším se na pokračování!

Eva K., Architektka

Uvědomila jsem si, co chci a kam chci směřovat

Díky Pavle a pár hodinám koučování jsem si uvědomila spousty věcí a souvislostí, co mě brzdí, co nepouští dál, co jsou mé a co nasáté vzorce, správně položené otázky tak, aby si člověk uvědomil, co vlastně chce a kam chce směřovat. Nemá cenu velkého rozepisování, to každý musí vyzkoušet sám. Kdo chce na sobě pracovat, svého kouče si najde, nebo mu přijde do cesty:-) Za mě velké díky Pavle, společně jsme zvládly kus cesty. Správně investované peníze do sebe. Hru budeme hrát určitě dál…

Kateřina Š., Podnikatelka, kadeřnice

Určila jsem si priority a naučila se říkat NE

Delší dobu jsem zavalený mnoha činnostmi současně. Díky Pavlíně se mi podařilo zredukovat množství činností, a hlavně si určit priority. Také jsem se naučil odkládat méně důležité věci a naučil se říkat Ne. Spolupráci s Pavlínou tedy doporučuji každému, kdo se chce lépe zorientovat v chaosu, kterému se říká život.

Nikola M., Nezávislý realitní specialista

Kouči a lektoři

Seznamte se s našimi profesionálními kouči

Monika Razímová

karieraLeadershipOsobní rozvojSebedůvěraSEBEPOZNÁNÍvztahy

Ten, kdo má svého kouče, není tak trochu divný, ale právě naopak – velmi originální.

Detail kouče

Hana Mezerová, ACC

karieraKomunikaceOsobní rozvojvztahy

V přítomném okamžiku. Citlivosti ke svému tělu, k jeho moudrosti. V plnosti okamžiku…

Detail kouče

Tomáš Huleš

Firemní kulturakarieraLeadershipOsobní rozvojSEBEPOZNÁNÍvztahy

Všichni jsme dokonalé bytosti, tak to ukažme tím, že tu svoji dokonalost vyjádříme po svém.
Nikdo jiný neví, co my chceme. Nikdo jiný neví, jak my se cítíme.

Detail kouče

Získej informace studiu, zadej e-mail nebo si rezervuj termín

    ×

      Kontakt

      Mám zájem o ukázku s koučem, tady je můj kontakt: