Kouči prý radí lidem. Proč to tak není?

Článek

V tomto článku se podíváme na jednu z nejčastějších domněnek týkajících se koučování. Tento komentář často lidé říkají: „Kouč radí lidem, a já ale nepotřebuju, aby mi někdo radil, nebo aby mi někdo kecal do života.“ Pojďme se na to podívat z více perspektiv a objasnit, jak to skutečně je, a proč je tato představa mylná.

Koučování není o radách

Koučování se zabývám již 13 let a jsem držitelem nejvyšší certifikace ICF Master Certified Coach. K tomuto tématu se tedy mohu vyjádřit, za všechny ICF certifikované kouče.

Za ta léta jsem se často setkával se zkreslenými představami o tom, co koučování obnáší. Jednou z nejčastějších mylných představ je, že kouči radí lidem. Pravdou je, že poskytování rad je v koučování považováno za chybu. Rady mohou být vyrušující, kontraproduktivní nebo dokonce nebezpečné. Kouči lidem neradí. Naopak, koučování staví na otázkách, naslouchání a podpoře klienta, aby sám našel odpovědi na své otázky a objevil své vlastní cesty. Nedáváme klientům ryby, učíme je rybařit.

Proč si někteří lidé myslí, že kouči radí?

Lidé si často pletou koučování s konzultacemi, mentoringem, nebo školením. Tato nepochopení pramení z neznalosti, protože koučování je relativně mladý obor. Lidé očekávají od koučů rady, protože jsou zvyklí na rady od přátel nebo kolegů. Přátelské rady však často nefungují a nejsou efektivní, jen vyjímečně vám totiž někdo může poradit s vaším životem.

Lidé nechtějí rady, chtějí „na to“ přijít sami

Rady od rodičů jsou dalším příkladem, proč koučování není o radách. Rodiče nám radí z nejlepšího úmyslu, chtějí nás ochránit a nasměrovat na správnou cestu. Ale kolikrát jsme už slyšeli: „Dělej to takhle, protože já to tak vždycky dělal.“ nebo „Měl byses raději držet jistoty.“ O neúčinnosti doporučení a rad jsme přesvědčeni všichni. Koučování respektuje naši jedinečnost a podporuje nás v hledání vlastních řešení, která skutečně fungují pro nás. Koučování pomáhá lidem uvažovat nahlas, vytváří bezpečný prostor, ve kterém si na nejlepší rady přijdete vy sami. Kouči tedy nepotřebují využívat rady.

Klienti chtějí seberealizaci a posun

Klienti přicházejí s různými tématy – od podnikání, osobního rozvoje, kariérních cílů, až po specifické výzvy, kterým čelí. Koučování může pomoct každému. Typicky jsou to lidé, kteří mají odvahu se posouvat vpřed a uvědomují si svůj potenciál, který chtějí naplno využít. Koučování je nejefektivnější pro ty, kteří chtějí dosáhnout seberealizace a vědí, že mohou dosáhnout více, než kde jsou nyní. Otevřená mysl je základem. To je velký rozdíl od toho, že se někteří lidé domnívají, že kouče vyhledávají lidé, kteří neví, co se životem. Pomineme-li fakt, že toto neví většina lidí – můžeme spolehlivě říct, že mezi klienty koučů najdete celé spektrum české populace. Spojuje je však otevřenost rozvoji a odvaha jít vpřed a přijetí zodpovědnosti za svůj život.

Kamarád vám kouče nenahradí

Na rozdíl od přátel, kteří vám mohou poskytnout rady založené na svých zkušenostech, kouči vytvářejí strukturované konverzace, které vedou k hlubokému uvědomění. Kamarádi často dávají rady typu „zkus tohle“ nebo „zkus tamto,“ což může být užitečné, ale často to nevede k trvalým změnám. Informace si můžete najít na internetu. Koučování naopak umožňuje klientům objevit své vlastní cesty a řešení, které jsou pro ně nejvhodnější. Koučování je od přátelské konverzace velmi odlišné.

Získejte vlastní zkušenost

To, že kouči radí lidem, je vlastně jen nedorozumění. Koučování je o tvorbě uvědomění a pomoci klientům najít jejich vlastní cestu. Jestli vás zajímá, jak skutečně koučování funguje, doporučuji si vyzkoušet hodinu s certifikovaným ICF koučem. Kouč vám nebude radit, ale pomůže vám najít vaše vlastní odpovědi a cesty k úspěchu. Kouči se řídí etickým kodexem ICF a jejich dlouhodobý výcvik vede k mezinárodním certifikacím.

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: