Lichotky a nevyžádaná pomoc: Proč mohou být na škodu?

Článek

Potřeba pomáhat a lichotit druhým střídá frustrace z toho, že nás dostatečně neoceňují. Přichází pocit, že svoji energii a čas vynakládáme zcela zbytečně. Čekáme, že se nám naše píle a náklonnost vrátí a budeme druhými oblíbení. Naše snažení ale začalo být považováno za samozřejmost. Místo, abychom byli odměňování, se dostavuje narůstající nespokojenost a stres. Jak se cítíme, přitom nedokážeme vyjádřit přímo. Tak popisuje Shirzad Chamine  pocity člověka, kterého ovládá vnitřní sabotér v anglickém originále nazývaný jako Pleaser.

Pleaser, v českém překladu Utěšitel, je vedle Ředitele nebo Puntičkáře jedním z deseti vnitřních sabotérů, které popsal kouč a autor knihy Pozitivní inteligence Shirzad Chamine. Vnitřní sabotéry popisuje jako chování, domněnky a přesvědčení, které se vyvinuly mnohdy už v dětství a které dětem pomáhají zvládat některé těžké situace. V dospělosti přitom často nezmizí. Ke vzniku sabotéra Utěšitele vedou podle Chamine dvě cesty: Dítě buď dojde k přesvědčení, že potřeby druhých jsou důležitější než ty jeho, nebo že lásky a pozornosti se mu dostane pouze, pokud si je svým chováním zaslouží, protože na ně bez snažení nemá nárok.

Je Utěšitel opravdu nežádoucí?

Může se zdát, že chuť neustále pomáhat a zahrnovat ostatní lichotkami nemůže být na škodu a ostatní tento přístup naopak uvítají. Problematické ale je, že pokud takové chování způsobuje dominance vnitřního sabotéra Utěšitele, vzniká s cílem upoutat na sebe pozornost a získat si uznání druhých. Jiným způsobem toho totiž lidé pod vlivem Utěšitele neumí dosáhnout. Po delší době tak podle Chamine lidé v okolí člověka s tímto dominantním sabotérem cítí, že jsou mu dlužni, nebo že jsou jím manipulováni. Kromě toho se na vnější pomoci mohou stát závislými.

Stejně tak má podle Chamine Utěšitelovo působení negativní dopad i na jeho nositele. Svým chováním totiž nedosahuje kýžených výsledků, tedy uznání ostatními, jejich pozornosti nebo vděku. Místo toho se neustále nabízená pomoc stává samozřejmou a člověk s dominantním sabotérem Utěšitele začíná pochybovat o smyslu svého jednání, ačkoliv má pocit, že je jediný, kdo dokáže dotyčné zachránit. Může upadnout i do depresí. Proti jeho zdravému psychickému stavu hraje podle Chamine i skutečnost, že takový člověk není schopen vyjádřit své pocity přímo. Těžko se tedy s touto situací vyrovnává a je přesvědčen, že jeho chování je správné a ostatní jsou příliš sobečtí.

Dá se Utěšitel umlčet?

Podle Shirzada Chamine je odprostění se od vlivů svých vnitřních sabotérů sice obtížné, ale ne nemožné. Prvním krokem je si uvědomit, kdy se nám Utěšitel dostane do podvědomí. Tehdy se můžeme rozhodnout ignorovat myšlenky, které nám podsouvá.

Boji s vnitřními sabotéry se věnujeme i na výcviku koučů. Pokud vás tedy láká poznat koučovací dovednosti a vypořádat se vnitřními vlivy, které vám ztěžují život, klikněte na zelené tlačítko:

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: