Shirzard Chamine: Jak nám naše podvědomí šlape po štěstí

Článek

Oběť, vedoucí nebo puntičkář. To jsou tři z deseti sabotérů, kteří podle Shirzarda Chamine mohou sídlit v lidské mysli a sabotovat náš spokojený život, aniž bychom si toho všimli. V podvědomí mají podle Chamine své místo už od dětského věku, kdy nám pomáhali vyrovnat se s některými těžkými situacemi. V dospělosti už své opodstatnění nicméně postrádají a jsou nám naopak na škodu. Jak sabotéři ovlivňují naše chování a jak se jich zbavit?  

Shirzard Chamine je autor bestselleru Pozitivní inteligence, zakladatel jedné z největších organizací zabývající se koučováním a vyučující na univerzitě ve Stanfordu. Podle jeho výzkumu každému z nás v mysli sídlí kritický hlas, který nás trestá za chyby, nedostatky, varuje nás před nebezpečím, v noci nás budí kvůli obavám, nutí nás přemýšlet o tom, co děláme špatně my nebo ostatní, apod. Tomuto hlasu říká Chamine Soudce (Judge) – v českém překladu se někdy užívá i výraz Ředitel – a označuje ho za našeho největšího vnitřního nepřítele, protože nám způsobuje stres, smutek a snižuje naši efektivitu. 

Kdo jsou sabotéři?

Soudce je podle Chamina hlavním sabotérem, který mnohdy spolupracuje s jedním,dvěma nebo i více dalšími. Sabotéry popisuje Chamine jako soubor zvyků, přesvědčení a domněnek, které se v našich myslích vytvořily už v dětství a které nám pomáhaly se překlenout přes některé nepříznivé situace. Ačkoliv jich v dospělosti už není třeba, v našich myslích stále zůstávají. Pokud si jejich přítomnost neuvědomíme, mohou značně ovlivňovat naše vystupování, soužití s ostatními, pracovní vztahy i další aspekty života.
Kromě Soudce Chamine identifikoval 9 sabotérů, které se u každého projevují v různé míře. Jsou to:

 • Unikač
 • Oběť
 • Utěšitel 
 • Puntičkář
 • Hyperdosahovač
 • Hyper-racionální 
 • Hyper-ostražitý 
 • Neposedný
 • Vedoucí

Jak se sabotéři projevují a co je způsobuje?

Unikač (Avoider) se podle Chamine zaměřuje pouze na to příjemné a pozitivní, snaží se vyhnout nepříjemnostem, těžkým úkolům a konfliktům. Mnohdy ale kvůli němu kývneme na to, co bychom raději nedělali, protože nás odmítá nechat říct “ne”. Člověk s dominantním  sabotérem Unikače bagatelizuje problémy a snaží se od nich odvést i pozornost druhých. Když musí vzdorovat, volí raději cestu pasivní-agresivity než přímou konfrontaci. Má rád své zvyky a rutinu, a když před ním stojí těžký úkol, raději utíká k prokrastinaci. 

Sabotér Unikač může vzniknout, když člověk prožívá šťastné i těžké dětství. Ve šťastném kvůli tomu, že se dítě nesetkává s náročnými emocemi, v tom těžkém často naopak proto, že plní roli usmiřovatele a snaží se konflikty neprohlubovat. 

Vedoucí (Controller) je podle Chamine sabotér, který cítí nutnost převzít kontrolu nad situací a nad jednáním ostatních – dokonce si myslí, že se to od něj očekává. Pokud se mu to nepodaří, cítí silnou úzkost. Takový člověk je velmi netrpělivý, energický a soutěživý. Nebojí se ostatní konfrontovat se svými názory, mluví přímo a nevadí mu tlačit ostatní mimo jejich komfortní zónu. Vyžívá se v pokořování nemožného, zastrašuje druhé a je překvapen, když někomu svým chováním ublíží. 

Tento postoj vzniká v dětství ze strachu být kontrolován druhými a ve stejném duchu přetrvává i do dospělosti.

Hyperdosahovač (Hyper-Achiever) – tohoto sabotéra Chamine označuje za závislého na dosahování vytyčených cílů. Člověk s dominantním sabotérem Hyperdosahovače pak  staví sebehodnocení na základě svého úspěchu. Mívá sklony k workoholismu, je soutěživý a záleží mu na tom, aby udělal dobrý dojem na ostatní. V tom, co dělá se snaží být nejlepší a pokud se mu to nepodaří, raději se stáhne. Snaží se, aby mu emoce nestály v cestě. Je spíše racionální a druhé si drží v bezpečné vzdálenosti.

Tento sabotér vzniká, když má dítě pocit, že je rodiči milováno pouze, když si to zaslouží – díky dobrému chování, úspěchům ve škole apod.

Puntičkář (Stickler) – perfekcionista, který to s potřebou organizace a dodržování pravidel myslí opravdu vážně. Puntičkář může být příčinou vnitřní tenze, neústupnosti nebo podrážděnosti. Člověk s tímto dominantním sabotérem nedává prostor pro chyby, kritizuje za ně ostatní, ale kritiku na sebe sama snáší těžko. Považuje se za jediného, kdo dokáže dát věcem řád. Těžko se sžívá se změnami a má problémy akceptovat, že ostatní mají jiné postupy pro řešení stejných problémů. V kolektivu může takový člověk způsobovat pocity frustrace, úzkosti, vzteku nebo pokles sebedůvěry. 

Puntičkář se může usídlit v hlavě například dětem, které vyrůstají uprostřed chaosu a snaží se mu dát řád. Stejně tak se může vyvinout u dětí, kterým rodiče neodpouští žádné chyby.

Oběť (Victim) – člověk s tímto sabotérem se podle Chamine cítí osamělý a čeká, že ho někdo z jeho osamělosti vysvobodí. Snaží se proto na sebe přitáhnout pozornost citovými výlevy. Svým chováním ale ostatní spíše odežene nebo jim způsobuje pocit bezmoci a viny za to, že mu nemůžou pomoct. Člověk se sabotérem Oběti má pocit, že je ostatními nepochopený a že se špatné věci dějí jen jemu. Když ho někdo kritizuje, má tendence se stáhnout nebo se urazit. V náročných situacích se časo sesype a své úsilí vzdá. 

Sabotér Oběti může vznikat u dětí, které se cítí být přehlíženy a dojdou k závěru, že je s nimi něco špatně. Svým chováním se pak snaží přitáhnout pozornost ostatních.

Neposedný (Restless) je podle Chamine sabotér, který nás neustále nutí hledat nové aktivity, protože nás ta aktuální dostatečně nenaplňuje. Člověk s tímto sabotérem se cítí nejlépe, když má pořád co na práci, a často se věnuje několika činnostem najednou. Hledá vzrušení a rád vystupuje z komfortní zóny, bývá nervózní z toho, že mu něco zajímavého uteče. Je přesvědčen, že život je krátký a musí se žít naplno, přitom nechápe, že ostatní nestíhají jeho tempo. Ostatní naopak nezvládají chaos, který s sebou přináší.

Tento sabotér vzniká v případech, kdy se dítěti nedostávalo dostačující péče a má tedy s přibývajícím věkem potřebu se o svou zábavu starat samo. Neposedný může být podle Chamine také nástrojem, jak se vyrovnat s úzkostmi nebo bolestí.

Hyper-racionální (Hyper-Rational) se podle Chamine na vše snaží pohlížet analyticky, i když jde například o vztahy. Člověk s Hyper-racionálním sabotérem může působit chladně nebo odměřeně, své city a pocity nedává najevo. Libuje si v debatách a v ponižování lidí s méně analytickým myšlením, vědomosti mají pro něj větší hodnotu než pocity. Často se cítí jiný než ostatní, z čehož plyne i jeho skepse a cynismus. 

Tohoto sabotéra si vytváří děti, které se v raném dětství musí překlenout přes emočně náročné situace. Racionalita pak přináší pocit bezpečí a pocit intelektuální nadřazenosti.

Hyper-ostražitý (Hyper-Vigilant) přináší intenzivní úzkost z nebezpečí a z toho, co se může pokazit. Podle Chaminova výzkumu se člověk s tímto sabotérem neustále strachuje o sebe a o své blízké, nebezpečí hledá na každém roku a je podezíravý vůči tomu, co se ostatní chystají udělat. Časem ale pro ostatní přestanou mít jeho varování váhu a začnou se mu vyhýbat.

Vznik Hyper-ostražitého sabotéra může být spojen s nespolehlivým a nepředvídatelným zdrojem bezpečí ze strany rodičů nebo s neočekávanou bolestivou životní zkušeností.

Utěšitel (Pleaser) se snaží dosáhnout přijetí díky své nápomocnosti, lichocení nebo zachraňování ostatních. Člověk s tímto dominantním sabotérem pak podle Chamine zapomíná na své potřeby a cítí se dotčen. Nedokáže říct otevřeně, co potřebuje, takže se snaží u ostatních vytvořit pocit, že mu jsou zavázáni. 

Chamine původ Utěšitele spojuje s nutkáním upřednostňovat potřeby ostatních před vlastními už v raném věku nebo s přesvědčením dítěte, že  lásku získá pouze, pokud si ji zaslouží.

Můžeme se sabotérů zbavit?

I když se sabotérů možná zcela nezbavíme, můžeme je značně oslabit. Podle výzkumu Shirzarda Chamine stačí, když je rozpoznáme a myšlenky, které nám podsouvají, nepřijmeme za vlastní. “Pokud mě například napadne, že zítřejší prezentace mého projektu bude naprostý propadák, opravím se a řeknu si: Můj sabotér Soudce si myslí, že to zítra bude propadák,” dává Chamine příklad. Díky tomuto odhalení a označení se pak sabotér stává daleko slabší a pro nás je jednodušší se mu nepoddat.


Chcete se o sabotérech dozvědět víc a a umět jejich hlas co nejvíce ztišit? Chcete pomoct ostatním uvědomit si, kteří sabotéři jim znesnadňují život? Připojte se k výcvikům koučů CoachVille. První krok je jednoduchý – stačí kliknout na zelené tlačítko:

×

  Kontakt

  Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: