Leadeři a skvělá komunikace: Proč patří k sobě?

Článek

Dobře komunikovat je jednou z nejdůležitějších dovedností nejen pro leadery. Je klíčová pro nespočet situací, a to ať už se jedná o pracovní či jiné záležitosti – například pro sdílení zážitků, nápadů, názorů a rad nebo pro vytváření mezilidských vztahů. Proč musí leadeři umět dobře komunikovat a na co by si měli dát pozor?   

Komunikace je definována jako přenos informací, ke kterému může dojít několika možnými způsoby – verbálně, vizuálně, psanou formou nebo pomocí řečí těla. Všechny z nich se řadí mezi soft skills, o jejichž důležitosti pro leadery jsme se již zmiňovali. Nyní se hlouběji zaměříme na to, proč je pro leadery klíčové umět skvěle komunikovat.

K čemu je v pracovním životě důležitá komunikace?

V práci navazujeme vztahy s nadřízenými, podřízenými, kolegy, prodejci nebo zákazníky. To vše prostřednictvím komunikace. Mistr komunikace dokáže předat jasné sdělení, přesvědčit druhé o svých záměrech, dát efektivně zpětnou vazbu nebo citlivě sdělit kritiku. Člověk, který umí skvěle komunikovat, dokáže vést rozhovor na obtížné téma tak, aby byla pro všechny strany co nejvíce přijatelná, stejně tak dokáže svým sdělením předat zamýšlenou emoci. 

Pro toho, kdo rád a dobře komunikuje, také není obtížné vystoupit na veřejnosti nebo prezentovat, což může znatelně ovlivnit jeho kariéru. Kromě rozhovorů s dalšími spolupracovníky se komunikací rozumí i reklama – včetně např. vystupování na sociálních sítích a psaných textů – která je pro viditelnost firmy klíčová. 

Jak lépe komunikovat?

Aby leader sdělil informace tak, jak je jeho cílem, musí použít správná slova. Podle Aleye Lyona je ideální, pokud leader mluví a píše stručně a jasně a neužívá vycpávková slova. Přitom by měl působit asertivně, ale ne agresivně. Měl by také být otevřený návrhům druhých a své názory by neměl prosazovat za každou cenu.

Při osobní komunikaci je podle Lyona také důležité, jaký dojem mají ostatní ze setkání s leaderem. Ten může ovlivnit oční kontakt, výraz ve tváři, tón hlasu, postoj nebo pozice rukou – tedy neverbální komunikace. Díky uvolněnému postoji a příjemnému tónu hlasu budeme působit na druhé přívětivěji. Udržování očního kontaktu zase dodává jistotu, že se konverzaci opravdu věnujeme.

Respekt a pozitivní přístup

Při interakci si podle Lyona ostatní také všímají toho, zda jsme při dialogu myšlenkami opravdu s nimi, tedy že opravdu vnímáme to, co nám sdělují. Neustálé strhávání pozornosti na sebe, skákání do řeči nebo dokonce sledování telefonu rozhodně nevzbuzuje dojem, že druhému opravdu nasloucháme. Vědomí, že druhého respektujeme, naopak posílí, pokud jej v konverzaci oslovujeme jménem.

Zůstat dobře naladěn

Stejně tak se podle Lyona na mezilidských vztazích podepisuje to, zda si udržujeme pozitivní přístup, ať už k lidem nebo k situacím, se kterými se setkáváme. Vždy na okolí zároveň zapůsobíme lepším dojmem, pokud jednáme přátelsky a zdvořile. To je důležité i v okamžicích, které mohou být i pro leadera potenciálně nepříjemné, například vyjádření nesouhlasu nebo přijímání kritiky.

Skvěle komunikovat neumí pouze vyvolení

Stejně jako další soft skills se i komunikace dá trénovat. Jelikož jde o hlavní nástroj koučovací praxe, zapisují se leadeři často do výcviku koučů – i v naší komunitě tvoří velkou část studentů. Pokud sami uvažujete nad tím, jak se v komunikaci zlepšit, vyzkoušejte si jeden z našich koučovacích výcviků.

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: