Co jsou to soft skills a proč jsou pro leadery tak důležité?

Článek

Umění naslouchat, vyjednávat, mluvit na veřejnosti nebo mít dobrý time-management – to je několik dovedností, které můžeme označit jako soft skills. Proč jsou tak důležité pro to, aby se leader stal úspěšným?

V překladu bychom soft skills mohli nazvat jako měkké nebo jemné dovednosti. Kariérní expertka Alison Doyle soft skills popisuje jako netechnické dovednosti, které ovlivňují náš pracovní, ale i soukromý život, protože se v nich promítá naše osobnost, přístup, motivace a naše zvyky. Technické znalosti a schopnosti nezbytné k výkonu povolání jsou naopak označovány jako hard skills.

Mezi soft skills podle Doyle patří:

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Schopnost se přizpůsobit
 • Kreativní myšlení
 • Spolehlivost
 • Pracovní etika
 • Pozitivní přístup
 • Schopnost práce v týmu
 • Umění rozvrhnout si čas
 • Motivace
 • Schopnost řešit náročné situace problémy
 • Kritické myšlení

Podle Simona Sinka se ve skutečnosti jedná o human skills, česky lidské dovednosti – tedy schopnosti, které z nás dělají lepšího člověka. Ať už je ale nazýváme jako human skills nebo soft skills, dobrý leader by je měl mít v malíku, aby jeho tým dokázal dosáhnout co nejlepších výsledků a aby pro jeho kolegy bylo potěšením s ním pracovat.

Jak vlastně vypadá skvělý leader?

Jak bychom popsali člověka, pod kterým bychom pracovali s chutí? Dával by nám dostatečný prostor, vkládal by do nás důvěru, umožnil by nám se rozvíjet a celý tým by díky jeho vedení skvěle fungoval. Podle Shola Kaye pracovníci oceňují, když se o ně jejich nadřízený zajímá. Mají pak větší chuť podporovat své kolegy, častěji přicházejí s novými nápady a raději s ostatními sdílejí nové informace. Podle Jerryho Kaila se dobří lídři vždy snaží porozumět tomu, co si jejich podřízení myslí a jak se cítí. To, že jim na názorech svých kolegů záleží a že je respektují, pak úspěšní lídři dokazují svou rétorikou i svými činy. Díky tomu pracují i na budování důvěry, která je pro dobře fungující tým tak důležitá. 

Jak soft skills získat?

Aby toho všeho byli leadři schopni, potřebují celou škálu měkkých dovedností. Měli by být empatičtí, měli by umět komunikovat a aktivně se o své kolegy zajímat. Měli by se stát přirozenou autoritou, motivovat k lepším pracovním výkonům a jít příkladem. Aby se leadeři zdokonalili v soft skills, nastupují často právě do výcviku pro kouče.

Pokud sami přemýšlíte nad vhodným prostředím, ve kterém na svých měkkých dovednostech zapracovat, klikněte na následující tlačítko.

×

  Kontakt

  Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: