Jak je důležitý individuální přístup pro manažery velkých firem?

Článek

Stává se, že manažeři ve větších, hierarchicky rozdělených firmách, naprosto opomíjejí kolegy s nižším postavením. Zavírají tím dveře k vytvoření přátelského prostředí, ve kterém se budou i zaměstnanci na nižších pozicích cítit dobře. Atmosféra na pracovišti je přitom jedním z faktorů, které ovlivňují to, jak jsou zaměstnanci v práci spokojeni.

Proč by se měl manažer zajímat o osobní život podřízených?

Osobní život je s pracovním výkonem úzce propojen. Je dobré alespoň částečně poznat osobnost každého. Tušit, čím si zrovna v životě daná osoba prochází, mít představu o tom, jaké jsou cíle konkrétních zaměstnanců v dané práci –  chtějí se posunout dál, nebo jim stačí zůstat na stejné pozici?

Poznat osobní rovinu podřízených je velmi důležité. Osobní život se totiž promítá i do pracovního život a manažerovi poskytuje vodítka k tomu, co od zaměstnance očekávat a jak s ním jednat.

Může manažer ovlivnit dobu strvání zaměstnance ve firmě?

Pokud manažeři s některými podřízenými vůbec nekomunikují, dá se očekávat, že opomíjení pracovníci budou své pozice opouštět po krátké době. Právě díky individuálnímu přístupu a vytvoření důvěry ve svém sektoru může manažer i ve velkých firmách dosáhnout toho, že zaměstnanci na nejrůznějších pozicích zůstanou moho let.

Proč je manažerův přístup k zaměstnancům tak důležitý?

Přístup manažera k podřízeným nemá vliv pouze na spokojenost zaměstnanců na pracovišti, může se odrážet na výsledcích celé firmy a na její reputaci ohledně mezilidských vztahů mezi pracovníky. Úspěchy nebo neúspěchy jednoho z oddělení v rámci firmy se mohou navíc přelít i do dalších sektorů a prostoupit celou společnost. 

Chcete se posunout se v komunikaci a leadershipu na další úroveň? Hledáte pro svou firmu posun v úrovni komunikace? Vyzkoušejte výcvik pro kouče.

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: