Co jsou to soft skills a proč jsou pro leadery tak důležité?

Článek

Umění naslouchat, vyjednávat, mluvit na veřejnosti nebo mít dobrý time-management – to je několik dovedností, které můžeme označit jako soft skills. Proč jsou tak důležité pro to, aby se leader stal úspěšným?  

V překladu bychom soft skills mohli nazvat jako měkké nebo jemné dovednosti. Kariérní expertka Alison Doyle soft skills popisuje jako netechnické dovednosti, které ovlivňují náš pracovní, ale i soukromý život, protože se v nich promítá naše osobnost, přístup, motivace a naše zvyky. Technické znalosti a schopnosti nezbytné k výkonu povolání jsou naopak označovány jako hard skills.

Mezi soft skills podle Doyle patří:

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Schopnost se přizpůsobit
 • Kreativní myšlení
 • Spolehlivost
 • Pracovní etika
 • Pozitivní přístup
 • Schopnost práce v týmu
 • Umění rozvrhnout si čas
 • Motivace
 • Schopnost řešit náročné situace problémy
 • Kritické myšlení

Podle Simona Sinka se ve skutečnosti jedná o human skills, česky lidské dovednosti – tedy schopnosti, které z nás dělají lepšího člověka. Ať už je ale nazýváme jako human skills nebo soft skills, dobrý leader by je měl mít v malíku, aby jeho tým dokázal dosáhnout co nejlepších výsledků a aby pro jeho kolegy bylo potěšením s ním pracovat.

Jak vlastně vypadá skvělý leader?

Jak bychom popsali člověka, pod kterým bychom pracovali s chutí? Dával by nám dostatečný prostor, vkládal by do nás důvěru, umožnil by nám se rozvíjet a celý tým by díky jeho vedení skvěle fungoval. Podle Shola Kaye pracovníci oceňují, když se o ně jejich nadřízený zajímá. Mají pak větší chuť podporovat své kolegy, častěji přicházejí s novými nápady a raději s ostatními sdílejí nové informace. Podle Jerryho Kaila se dobří lídři vždy snaží porozumět tomu, co si jejich podřízení myslí a jak se cítí. To, že jim na názorech svých kolegů záleží a že je respektují, pak úspěšní lídři dokazují svou rétorikou i svými činy. Díky tomu pracují i na budování důvěry, která je pro dobře fungující tým tak důležitá. 

Aby toho všeho byli leadři schopni, potřebují celou škálu měkkých dovedností. Měli by být empatičtí, měli by umět komunikovat a aktivně se o své kolegy zajímat. Měli by se stát přirozenou autoritou, motivovat k lepším pracovním výkonům a jít příkladem. Aby se leadeři zdokonalili v soft skills, nastupují často do výcviku pro kouče. Líbíl se vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli na sociálních sítích.

×

  Kontakt

  Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: