Všudypřítomný stres – negativní i pozitivní součást našich životů

Článek

Stres je neodmyslitelnou součástí života každého z nás. Máme ho obvykle spojený s negativními pocity a v současné době je vnímán jako jedno z nejzávažnějších zdravotních rizik, se kterými se potýkáme. Jak se stresem bojovat? A může být pozitivní?  

Co je stres?

Stres vzniká vždy, když čelíme mimořádným událostem, které pro nás představují určitou výzvu, změnu, hrozbu či nebezpečí. Je reakcí našeho těla na tyto události a obvykle v nás probouzí pocity strachu, nejistoty, napětí, úzkosti či bezmoci. Stres prožíváme každý trochu jinak a každý máme jinou hranici toho, co pro nás je či není stres. 

Každý se obzvláště odlišujeme v tom, co pro nás je ještě pozitivní míra stresu a co nám naopak již neprospívá. Pokud mluvíme o pozitivním stresu, máme na mysli tzv. eustres. Ten je pro nás v podstatě nezbytný – pomáhá nám s překonáním překážek a dostává z nás lepší výkony. Pokud pro nás stres představuje nadměrnou zátěž, jedná se o tzv. distres. Ten už pro nás nijak pozitivní není, a dokonce může poškodit naše zdraví, obzvláště pokud jej prožíváme dlouhodobě. 

Jak stres vzniká?

Velmi často se může stát, že si stres vytváříme sami. Sami na sebe tlačíme, abychom byli lepší, abychom splňovali očekávání druhých nebo se nedopouštěli žádných chyb. My sami můžeme ovlivnit i to, jak moc se do stresu ponoříme, nebo zda začneme určitou stresovou situaci řešit racionálně. Jindy nám mohou vytvářet stres lidé z našeho okolí a také situace, které sami nemůžeme nijak ovlivnit. 

Jak stres co nejvíce omezit?

Každodenní stres se každý z nás snaží zvládat nejrůznějšími způsoby, mezi které nejčastěji patří různé relaxační techniky, meditace, dechová cvičení, otužování nebo i fyzické cvičení. 

Někdy nám může velmi dobře pomoci i zaměření se na smysly. Zaměřením se na smysly, odvádíme svou pozornost od centra stresu a může nám to pomoci se uklidnit. Pokuste se například soustředit se na zvuk – na to, jak hlasitě mluvíte. Nebo se zkuste zaměřit na dotek nebo i jen na samotnou myšlenku, že se někoho dotýkáte. 

V boji se stresem nám může do velké míry pomoci i samotné uvědomění si toho, co nám stres způsobuje. Snadněji se pak na takové situace a podněty můžeme připravit a lépe na ně reagovat. 

Se zvládáním stresu může pomoct i koučování. Chcete se stát jedním z těch, kteří druhým pomáhají zvládat náročné situace? Pokud ano, klikněte na následující tlačítko.

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: