Víte, jak vést tým k vyšší produktivitě?

Článek

Úspěšnost každé firmy závisí na produktivitě práce jeho zaměstnanců. V tomto směru hraje významnou roli motivace pracovníků, která nebývá vždy vhodně pojata. Důsledkem může být jak snižování pracovní produktivity, tak i nepříjemná atmosféra na pracovišti či odchod kvalitních zaměstnanců ke konkurenci. Podobným koncům lze naštěstí zabránit. Stačí se naučit, jak vést lidi a motivovat je k dosahování společných cílů.  

Zapomeňte na zažité mýty o leadershipu

V oblasti vedení lidí panuje řada zažitých mýtů, kterými se řídí nejeden manažer. Chcete-li zefektivnit práci zaměstnanců, je třeba se od těchto mýtu oprostit. Není pravda, že peníze jsou dostatečnou a jedinou motivací k práci. Je chybou tvořit na pracovišti příliš konkureční prostředí, které probouzí v zaměstnancích přílišnou rivalitu. Rovněž nelze všechny pracovníky motivovat stejným působem.

Peníze nejsou všechno

Vysoké mzdy a různé bonusy zabírají jen krátkodobě. Z dlouhodobého hlediska potřebujete zajistit, aby zaměstnanci získali vztah k firmě a identifikovali se s ní. Takový zaměstnanec je vůči zaměstnavateli loajální a vidí ve své práci smysl. Motivace musí být tedy i nefinanční povahy. Na pracovišti má panovat přátelská atmosféra, která přispívá k lepším pracovním výsledkům. Zaměstnanec se také potřebuje rozvíjet ve svém oboru a vnímat důležitost svého zařazení v rámci firmy. Peníze prostě nejsou všechno.

Kooperace je efektivnější než konkurence

Firemní leader musí vést podřízené ke vzájemné spolupráci. Zvláště důležité je to v rámci týmů. Lze podporovat i zdravou soutěživost zaměstnanců, ale nesmí to přerůst v nepřátelskou rivalitu. Jinak vzniká na pracovišti dusná atmosféra a zvyšuje se míra stresu. To může vést i k vysoké zaměstnanecké fluktuaci. Vhodné je využít týmové koučování, který zaměstnancům pomáhá vnímat společné cíle jejich pracovního úsilí.

Volte individuální přístup k podřízeným

Lidé nejsou bezduché stroje, každý je originál. To vyžaduje individuální přístup ke každému z nich. Zjistěte, co je pro jednotlivé zaměstnance podnětné a využijte to při jejich vedení a motivaci. Tak docílíte nejen zvýšení jejich pracovní produktivity, ale získáte loajální a spolehlivé zaměstnance. Rovněž vás budou více respektovat a nebudou váhat vám sdělit případné inovativní návrhy.

Leadeři, manažeři a ředitelé tvoří velkou skupinu našich studentů. Díky koučovacím dovednostem totiž dokážou svoji roli zvládat lépe. Pokud taky uvažujete o tom, zda se připojit k výcviku, není nic jednoduššího, než kliknout na zelené tlačítko:

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: