Mýtus: Koučování je pro „hloupé“ nebo “nezodpovědné” lidi? Proč je to právě naopak?

Článek

Pokud jde o koučování, koluje kolem nás mnoho mylných představ a domněnek. Někteří lidé se domnívají, že koučování je určeno pouze pro ty, kteří jsou nezodpovědní nebo dokonce hloupí. Protože tvoříme v Coachville tvoříme komunitu stovek koučů a hráčů, kteří skvělé účinky koučování zažívají na vlastní kůži, přinášíme pohled, založený na realitě a zkušenostech. Domněnky stranou, jdeme na to.

Tento škodlivý mýtus o koučování naznačuje, že kouče potřebují jen ti, kteří se potýkají s problémy nebo jim chybí inteligence. To nemůže být vzdálenější od pravdy. Ve skutečnosti je koučování profese, která se zaměřuje na rozvoj a pomáhá jednotlivcům dosáhnout jejich plného potenciálu, žít život podle sebe. Dá se říct, že vyšší vzdělání a bystrost je společným znakem běžné populace klientů, kteří využívají služeb kouče.

Mnoho úspěšných lidí, jako jsou manažeři, ředitelé, sportovci a podnikatelé, má svého kouče, který jim pomáhá zlepšit jejich život a dosáhnout úspěchu, radosti a naplnění. Být koučovaný není známkou slabosti, ale spíše známkou odvahy a závazku k osobnímu a profesnímu růstu.

Už z principu nemůže být koučování pro hloupé lidi, protože prozatím nejčastějšími klienty koučů jsou zdravě uvažující inteligentní lidé. Patří mezi ně i velmi úspěšní a vzdělaní lidé. Mezi nejúspěšnějšími podnikateli, manažery i vrcholovými sportovci je koučování naprosto zásadním a klíčovým nástrojem. Koučování však pomáhá lidem ve všech sférách a není určeno jen pro úspěšné. Je určeno pro všechny, kteří se chtějí posouvat vpřed a uvědomují si význam svého vlastního rozvoje.

Stejně tak u lidí, kteří se chovají nezodpovědně, nebo jsou v “roli oběti” nemůžeme předpokládat, že jsou klienty koučů. Takoví lidé si za služby kouče nebudou platit, protože jejich vlastní rozvoj je něco, čím se nezabývají a sebepoznání se aktivně vyhýbají. Museli by si totiž přiznat, že budou potřebovat udělat životní změny. Proto „hrají bezpečně“ a rozvoji se vyhýbají stejně jako zodpovědnosti.

Důvod proč se můžete domnívat, že je koučování pro hloupé nebo nezodpovědné je tedy pravděpodobně v tom, že se vám nelíbí nezodpovědný nebo hloupý přístup některých lidí. To je pochopitelné. Stejně tak je možné, že zatím nemáte s koučováním zatím svoji zkušenost, což může být skvělá příležitost jak zažít nový zážitek, který vás posune, překvapí a obohatí.

Poslechněte si krátké příběhy těch, kteří koučování zažívají a udělejte si vlastní zkušenost s koučováním

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: