Může práce v týmu brzdit kreativitu?

Článek

Vyhledáváte pro kreativní tvorbu klid nebo rádi přijímáte inspiraci z prostředí plného podnětů? Ačkoliv je populární pracovat na projektech ve skupinách více lidí – takzvaně brainstormovat – je třeba být si vědom rizik, která práce v týmu přináší. Dá se jim nějak vyhnout?  

Jak na nás působí vědomí, že jsme součástí skupiny?

Víc hlav víc ví – toto české pořekadlo na práci vyžadující kreativitu neplatí, naopak se zdá být kontraproduktivní. Profesor psychologie Adrian Furnham dokonce tvrdí, že „talentovaní pracovníci by měli pracovat nezávisle na ostatních, aby mohli uplatnit svou kreativitu.” 

Ačkoliv může být práce ve skupině přínosná, existuje riziko, že se někteří její členové stanou pasivními a přenechají svou úlohu kolegům. Stejně tak se přizpůsobují stanoviskům ostatních, místo aby si vybudovali své vlastní. Zároveň cítí tlak skupiny, takže se zdá obtížnější jít názorově proti proudu. Podle neurovědce George Bernse se totiž u člověka, který se dostane mezi více lidí, aktivuje strach z odmítnutí ostatními. 

Za to možnost hluboce se ponořit do své práce bez rizika vyrušení – tedy o samotě – nás dokáže dostat do pracovního flow, při němž může vzniknout i více nápadů, než při spolupráci s množstvím kolegů. 

Kreativita při on-line schůzkách

Schůzky na dálku, tedy přes internet, se zmíněným poznatkům vymykají a na kreativitu zúčastněných mají zcela opačné účinky. Zatímco u osobních meetingů se výsledky zpravidla horšily s tím, jak přibývalo účastníků, u schůzek po síti objevil zmíněný George Berns opačný trend, „čím více lidí, tím lepší výsledky.“ Tento jev byl nazván také jako “zázrak komunikace v osamění”. V on-line prostředí na nás totiž nepůsobí skupina stejným způsobem jako při osobním setkání.

Jak vytvořit prostředí pro kvalitní spolupráci?

Dobrým kompromisem, ale zároveň i efektivním řešením bez nutnosti rušit osobní schůzky a přecházet na on-line setkání, je koncipovat týmovou spolupráci tak, aby každý člen skupiny hrál určitou unikátní úlohu – aby měl každý jasno v tom, kde leží jeho díl práce a za co konkrétně nese zodpovědnost.

Daniel St. Joseph z magazínu Medium zároveň nedoporučuje svolávat příliš velké množství schůzek a konferencí – mnohdy se totiž podle něj jedná o špatně využitý čas a uděláme lépe, když čas věnujeme práci o samotě.

Organizujete spolupráci skupiny lidí? Pohybujete se v oblasti leadershipu? Každý dobrý manažer, který chce své členy týmu rozvíjet, se může zlepšit v komunikaci díky zapojení koučování do každodenní agendy. Chcete se naučit více? Přihlaste se do výcviku koučů. Pro začátek stačí stisknout následující tlačítko:

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: